Zespół specjalistów

DOROTA BEDNARCZYK

CEO, licencjonowany doradca

Właścicielka KOMERCYJNI.PL Dorota Bednarczyk posiada licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaną w 2010 roku przez Ministerstwo Infrastruktury, Licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Od 20 lat związana z rynkiem nieruchomości, działająca jako pośrednik, inwestor w najmy długo i krótkoterminowe, lokale użytkowe, doradca inwestycyjny, rekruter, szkoleniowiec w branży nieruchomości, twórca procedur obiegu dokumentów i systemów motywacyjnych dla Agentów. Praktyk flipowania w latach 2007-2010, uczestnik licytacji sądowych, spółdzielczych, inwestor na rynku pierwotnym i wtórnym. Doradca klientów inwestycyjnych, strateg, uczestnik w trakcie negocjacji pomiędzy stronami, autor umów cywilno-prawnych.